Uczestnicy z dyplomami

14 października 2020 r. w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego "Piękno ziemi Braniewskiej" i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Laureaci konkursu:
DO  16  ROKU  ŻYCIA
I  Kinga Giebień
II Dominik Rutkowski
III Martyna Malinowska
Wyróżnienia
Julian Rutkowski; Amelia Skowrońska ; Pola Semeniuk

POWYŻEJ 16 ROKU  ŻYCIA
I  Piotr Łoś
II Julia Jaszczuk
III Tomasz Jankowski
Wyróżnienia
Piotr Misiewicz ; Małgorzata Kucharska ; Ewa Jeżewska

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Nagrodzone prace zobacz