Regulamin Korzystania ze Zbiorów i Usług

Plik PDF (rozmiar 408 KB)
Plik DOC (rozmiar 66 KB)

Regulamin Korzystania z Komputerów i Internetu

Plik PDF (rozmiar 261 KB)
Plik DOC (rozmiar 35 KB)

Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych

Plik PDF (rozmiar 258 KB)
Plik DOC (rozmiar 32 KB)

Regulamin Oddziału dla Dzieci

Plik PDF (rozmiar 264 KB)
Plik DOC (rozmiar 34 KB)

Regulamin Czytelni dla Dorosłych

Plik PDF (rozmiar 281 KB)
Plik DOC (rozmiar 46 KB)

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus

Plik PDF (rozmiar 228 KB)
Plik DOC (rozmiar 30 KB)