fotografia

 

Janina Staszkiewicz   1926-2018
„Są chwile i ludzie których się nie zapomina"

 

 W wieku 92 lat odeszła od nas długoletnia dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie. Kierowała placówka w latach 1974-1990. Całe swoje życie zawodowe poświęciła książce i bibliotekarstwu.

Czyniła to z ogromną pasją i zaangażowaniem.