Zdjęcie przedstawiający spotkanie

Trzydzieści pięć lat temu, dokładnie 13 grudnia 1981 r., władze PRL wprowadziły stan wojenny. Było to działanie wymierzone w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

 

"Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic... Stan wojenny w Polsce", taki tytuł nosił wykład wygłoszony dzisiaj w naszej bibliotece przez Dawida Zagziła z Delegatury IPN w Olsztynie.
W spotkaniach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.