Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Haliny Celmerowskiej,
wieloletniej bibliotekarki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

Halina Celmerowska

Pani Halina rozpoczęła pracę w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Braniewie w 1959 r. na stanowisku Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów. Odeszła na emeryturę w roku 1986.
Praca w bibliotece od zawsze była jej pasją. Większość życia zawodowego poświęciła książce i bibliotekarstwu i czyniła to z wielkim oddaniem i zaangażowaniem.