Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię
informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

Celem akcji jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy
na temat korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z
COVID19 - niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania
świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z
rachunku bankowego.