Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie bierze udział w programie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1".

Głównym celem priorytetu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.

Od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie wspólnie z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” realizowała projekt edukacyjny z zakresu ekonomii pod nazwą „Przedsiębiorcze dzieci”

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DKK- co to jest?

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki realizowany wspólnie z Bibliotekami Wojewódzkimi i Urzędami Marszałkowskimi skierowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.

Celem projektu jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek i kreowanie mody na czytanie.

 To największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz  przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna  włączyła się po raz pierwszy w obchody w 2014 r. Przebiegały one pod hasłem "Dziedzictwo - źródło tożsamości".

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcję, z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego, zorganizowano po raz pierwszy w 2012 r.  wspólnym czytaniem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.