To największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz  przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna  włączyła się po raz pierwszy w obchody w 2014 r. Przebiegały one pod hasłem "Dziedzictwo - źródło tożsamości".

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcję, z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego, zorganizowano po raz pierwszy w 2012 r.  wspólnym czytaniem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.