Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie bierze udział w programie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1".

zdjęcie książek

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie bierze udział w programie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1".

Głównym celem priorytetu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.

Celem naszego projektu jest rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych. Wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczności lokalne, uatrakcyjnienie życia kulturalnego miasta. Wśród naszych działań znajdą się spotkania autorskie, konkursy i warsztaty literackie. Termin realizacji projektu przewidziany jest od maja do grudnia 2017 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na zdjęciu podsumowanie projketu

 

Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Przedszkolem Niepublicznym Stokrotka 
od września 2016  do czerwca 2017 zrealizowała nowatorski projekt pod nazwą "Wędrówki Przedszkolaka po Braniewie". Skierowany był on do najstarszej grupy dzieci i realizowany przez pracowników Punktu  Informacji Turystycznej.

Zdjęcie przedstawia uczesntików podczas zajęć relaksacyjncyh.

Od listopada 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację projektu „Twórczy, aktywni, zintegrowani czyli seniorzy w akcji”.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 pod hasłem " Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki" Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie przygotowała atrakcje dla młodszych i starszych użytkowników.

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie bierze udział w programie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1".

Głównym celem priorytetu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest podniesienie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.

Od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie wspólnie z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” realizowała projekt edukacyjny z zakresu ekonomii pod nazwą „Przedsiębiorcze dzieci”

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DKK- co to jest?

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki realizowany wspólnie z Bibliotekami Wojewódzkimi i Urzędami Marszałkowskimi skierowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.

Celem projektu jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek i kreowanie mody na czytanie.