Podsumowanie projektu

 

Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Przedszkolem Niepublicznym Stokrotka 
od września 2016  do czerwca 2017 zrealizowała nowatorski projekt pod nazwą "Wędrówki Przedszkolaka po Braniewie". Skierowany był on do najstarszej grupy dzieci i realizowany przez pracowników Punktu  Informacji Turystycznej.

 

Głównym celem projektu było zakorzenienie w najmłodszych mieszkańcach Braniewa zamiłowania do własnego miasta i regionu. Wspólnie z przedszkolakami pracownicy informacji wędrowali  po mieście przybliżając im historię i funkcję braniewskich zabytków. Ogółem odbyło się 12. spotkań podczas których dzieci miały okazję  m.in. dowiedzieć się gdzie w Braniewie umiejscowiony był zamek, poznać historię Bazyliki Mniejszej, zobaczyć sposób wyrabiania hostii i opłatków w Klasztorze Regina Coeli, poznać historię kolei, w tym braniewskiego dworca. Przedostatnim etapem był rajd pieszy do Sanktuarium Krzyża Świętego. Efektem każdego ze spotkań były prace plastyczne wykonane przez dzieci utrwalające przyswojoną wiedzę .
W czerwcu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu. Wszystkie dzieci otrzymały tytuł  Dzielnego Odkrywcy Braniewa wraz z pamiątkowym dyplomem i słodkim poczęstunkiem. Zaprezentowany został przygotowany przez dzieci i ich rodziców album pn. "Pomysły dzieci na spacer po Braniewie". Na zakończenie  odbyły się wspólne gry i zabawy.