To największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz  przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna  włączyła się po raz pierwszy w obchody w 2014 r. Przebiegały one pod hasłem "Dziedzictwo - źródło tożsamości".

W 2015 r. pod hasłem "Utracone dziedzictwo" zorganizowano: Spacer po Braniewie-śladami przeszłości naszego miasta, warsztaty dla uczniów Poznajmy się - spotkanie z kulturą ukraińską, spotkanie Szukam, zbieram, pokazuję-braniewskie pamiątki w prywatnym zbiorach z Januszem Moskalem, wystawę Utracone i ginące perły starego miasta Braniewa.

2016 http://www.biblioteka.braniewo.pl/projekty/155-europejskie-dni-dziedzictwa-gdzie-duch-spotyka-sie-z-przestrzenia

2017 http://www.biblioteka.braniewo.pl/wydarzenia/324-europejskie-dni-dziedzictwa-2017

2018 http://www.biblioteka.braniewo.pl/o-nas/infrormacja-turystyczna/spacer-po-braniewie/516-wrzesniowy-spacer-po-braniewie

2019 http://www.biblioteka.braniewo.pl/o-nas/infrormacja-turystyczna/spacer-po-braniewie/731-z-wizyta-w-oczyszczalni

2020 http://www.biblioteka.braniewo.pl/wydarzenia/852-europejskie-dni-dziedzictwa