Spacer po Braniewie

Sobotni Spacer po Braniewie przebiegł pod hasłem 735-letniej rocznicy nadania Braniewu praw miejskich.


Wędrówkę rozpoczęliśmy od otwarcia wystawy, obrazującej dzieje kościoła pw. św. Katarzyny, przygotowanej przez Beatę Hubczuk, pracownika Czytelni dla Dorosłych MBP w Braniewie, z okazji 40-lecia rozpoczęcia odbudowy tego zabytku. Następnie wspólnie z naszymi przewodnikami PTTK Ziemi Elbląskiej, państwem Kozłowskimi, udaliśmy się do Bazyliki Mniejszej Pw. Św. Katarzyny.
Uczestnicy mieli okazję poznać historię i burzliwe dzieje tej świątyni, obejrzeć prezentację przygotowaną przez Macieja Michalskiego, dotyczącą jej przedwojennego wyposażenia, posłuchać organów, wejść na wieżę czy też zobaczyć udostępnione na tę okazję podziemia.
Wszystkim serdecznie dziękujemy .