Drugi spacer po Braniewie przyciągnął liczną grupę miłośników historii Braniewa. Wraz z przewodnikiem Panem Czesławem Kozłowskim odwiedziliśmy miejsca niedostępne na co dzień.   Podczas dwugodzinnej wędrówki zwiedziliśmy podziemia oraz wieżę Bazyliki Mniejszej, zobaczyliśmy budynki dawnego  Państwowego Stada Ogierów oraz tzw. „białe koszary”. Swoją wycieczkę zakończyliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, którego działalność przybliżyła nam Pani Dyrektor Dorota Wiśniewska.