zdjęcie przedstawia Panią Izabele Brzezińską z IPN w Gdańsku, podczas wykładu poświęconego Wyszyńskiemu

W poniedziałek, 8 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie odbył się wykład Pani Izabeli Brzezińskiej, historyka i pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsk, pt. „Prymas Tysiąclecia – kard. Stefan Wyszyński”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z braniewskich szkół.Wśród tegorocznych patronów, wybranych uchwałami Sejmu i Senatu, znalazł się kard. Stefan Wyszyński, który na kartach historii Polski zapisał się jako Prymas Tysiąclecia. 28 maja przypadła 40. rocznica śmierci prymasa, 3 sierpnia 120. rocznica jego urodzin, a 12 września włączono go w poczet błogosławionych.