Plakat wydarzenia

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie i promocję nowej książki Dariusza Lisa pn "Przez ile dróg" Spotkanie odbędzie się w środę 23 maja br o godz. 17.00  w Czytelni dla Dorosłych.

 

Dariusz Lis urodził się 29 października 1962 r. w Braniewie. Ukończył Filologię Polską na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Debiutował w czasie studiów utworami opublikowanymi w Almanachu WSP "W drodze na Parnas". W roku 1987 wydał zbiór wierszy zatytułowany "We wsi R", w roku 1990 "Obiema dłońmi niosę do ust", a w roku 1993 książkę dla dzieci "Zwierzęta z domu pod kasztanowcem". Następnie w roku 1997 opublikował tom liryków "Przegląd rzeczy używanych", w roku 1999 pierwszy tom książki dla dzieci
"Przyjaciele i wrogowie", a w roku 2000 tom II. W 2003 wydał zbiór opowiadań dla dorosłych "W pajęczynie granic". No i mam za swoje (2010) – zbiór opowiadań ; D.S.2 czyli życie w komunie (2015) - wspomnienia z czasów studenckich

Jest laureatem licznych konkursów poetyckich i prozatorskich, regionalnych i ogólnopolskich. Obecnie pracuje jako polonista i związany jest z regionalną prasą.