Rok Kobiet

Z okazji obchodów Roku Praw Kobiet, Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie gościła panią dr Marię Korybut-Marciniak z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. W Czytelni dla Dorosłych, pani doktor wygłosiła wykład pn. „Portrety kobiet niepospolitych XIX w.” Słuchaczami wykładu byli uczniowie braniewskich szkół średnich. Po wykładzie wystąpiła pani mgr Elżbieta Klimus przybliżając profil i działalność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydziału Humanistycznego. Po wykładzie natomiast na uczniów czekała miła niespodzianka ze strony Pań z Instytutu - losowanie koszulek z emblematami uczelni