Tablica

Wojciech Iwulski, ps. „Kazik”, powojenny braniewski fotograf, żołnierz Września 1939 r., ranny w obronie Warszawy, żołnierz-fotograf Armii Krajowej.

 

Wiosną 1941 r. został formalnie zaprzysiężony i przyjęty do Armii Krajowej. Pracując jako fotograf w zakładzie położonym obok linii kolejowej w Bełżcu, informował władze zwierzchnie AK o ruchach wojsk niemieckich i konfidentach gestapo. Dostarczał też przełożonym fotografie dokumentujące przestępczą działalność Niemców (w Bełżcu istniały dwa obozy – jeden dla Żydów, drugi dla Cyganów). Dopiero niedawno Jacek Iwulski, syn Wojciecha, na podstawie zachowanych w jego zakładzie fotograficznym materiałów, ustalił, że to jego ojciec był autorem zdjęć zrobionych po napadzie oddziału UPA na pociąg relacji Bełżec – Rawa Ruska w czerwcu 1944 r., w czasie którego wymordowano wszystkich Polaków.

W 2013 r. losy Wojciecha Iwulskiego przedstawili Magdalena  Dudek i Bartosz  Kopaniarz, wtedy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. F. Nowowiejskiego w Braniewie wykonując konkursową prezentację pt. Wojciech Iwulski - historia jego życia w ramach III edycji projektu IPN pn. Kamienie Pamięci – historie żołnierzy wyklętych.

Prezentacja ta jest dostępna na stronie: www.pamiec.pl

Materiały archiwalne pochodzą ze zbiorów Jacka Iwulskiego i Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie.