Od czwartku, 19 listopada, zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej uruchamiamy

KSIĄŻKĘ NA WYNOS.

 

 

Biblioteka Narodowa, zgodnie z ust. 11b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii rekomenduje udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie może odbyć się
przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.