plakat

Zbliżają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczna, już 28. edycja, rozpocznie się 12 września i będzie przebiegać pod hasłem MOJA DROGA.
Nawiązując do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie przygotowała dla Was dwa wydarzenia.

Już jutro, 12 września, o godz. 14.00 (na placu przed Biblioteką) zapraszamy na SPACER PO BRANIEWIE z przewodnikami PTTK Ziemi Elbląskiej Heleną i Czesławem Kozłowskimi. Tematem będą braniewskie obwarowania miejskie.
Od 14 września w holu Biblioteki będzie prezentowana wystawa fotografii pt. ŻOŁNIERSKA DROGA STEFANA WIŚNIEWSKIEGO, przedstawiających wojenne i powojenne losy Stefana Wiśniewskiego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a od roku 1949 nauczyciela i organizatora szkolnictwa w powiecie braniewskim. Ekspozycja będzie prezentowana również w formie filmu na profilu Facebook naszej Biblioteki.
Fotografie i dokumenty wykorzystane w prezentacji zostały przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie przez córkę Stefana Wiśniewskiego, Wiesławę Pienicką.
W tym roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę na „drogę” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. Może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków, którzy w trudnych dla Polski czasach zmuszeni byli do opuszczenia Polski i prowadzenia swojej działalności na emigracji.
Motyw „drogi” ma również zapraszać do podróży po polskiej kulturze i historii, zachęcać do znalezienia własnej ścieżki w poznawaniu lokalnego dziedzictwa, a także odkrywania turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych.
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.