Mamy przyjemność poinformować, że nasza Biblioteka  zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Biblioteka online – program szkoleniowy”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.


Do udziału w projekcie zostało przyjętych 36 bibliotek, które dzięki temu poszerzą ofertę swoich działań online dla różnych grup mieszkańców. W naborze do projektu wzięły udział 94 biblioteki z całej Polski. Komisja oceniła wnioski przyznając punkty (w skali od 0 do 60) biorąc pod uwagę cztery kryteria wymienione w regulaminie naboru, czyli:
•    dotychczasowe doświadczenia biblioteki w organizowaniu wydarzeń online, np. spotkań czy warsztatów w formie zdalnej,
•    plany lub wstępne pomysły dotyczące możliwych działań biblioteki realizowanych zdalnie,
•    zasoby, jakimi dysponuje biblioteka i jej partnerzy, by prowadzić działania online (np. sprzęt, przestrzeń, posiadane oprogramowanie itp.),
•    opis grupy mieszkańców, do której biblioteka chce skierować działania online z uzasadnieniem wyboru tej grupy.
W ramach projektu „Biblioteka online – program szkoleniowy”, z pomocą doświadczonych trenerów, pracownicy naszej Biblioteki opracują taką ofertę działań online dla mieszkańców, aby w jak największym stopniu odpowiadały one ich obecnym potrzebom.
O projekcie i wynikach naboru:
https://biblioteki.org/aktualnosci0/Wyniki_naboru_do_projektu_Biblioteka_online_program_szkoleniowy.html

 2020 NCK dofinans kulturawsieci rgb