Helena Piotrowska podczas spotkania

20 marca w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie z Heleną Piotrowską - poetką, felietonistką, bohaterką licznych spotkań literackich poświęconej wątkom Warmii w jej twórczości.