Na zdjęciu Pan Roman Hyczko

Podczas drugiego spotkania Roman Hyczko, emerytowany kierownik SP w Szylenach przedstawił dzieje wsi Szyleny, Syriern, niem. SCHILLGEHNEN, założonej około 1284 roku, w której mieszka od urodzenia. Wspomniał o powojennych odwiedzinach niemieckich mieszkańców wsi i o spotkaniach z nimi.

To właśnie panu Hyczce jeden z mieszkańców wsi Florian Wicher ur. w 1930 r. przekazał spisane po niemiecku wspomnienia.