Celem naszego projektu jest rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych. Wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczności lokalne, uatrakcyjnienie życia kulturalnego miasta. Wśród naszych działań znajdą się spotkania autorskie, konkursy i warsztaty literackie. Termin realizacji projektu przewidziany jest od maja do grudnia 2017 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.