plakat informujacy o ogólnopolskim dniu depresji

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie zapraszamy na spotkanie poświęcone depresji.

23 lutego

godzina 10:00

Czytelnia dla Dorosłych

I piętro