Na pierwszym tegorocznym spotkaniu Klubu Podróżnika uczestnicy przenieśli się wirtualnie na obszar Ziemi Świętej.


Oprócz fotografii mieli okazję zobaczenia przyniesionych przez pana Krzysztofa Kułagę pamiątek z podróży.
Następne spotkanie Klubu Podróżnika odbędzie się już w lutym. Zapraszamy.