Plakat wydarzenia

Serdecznie zapraszamy 28 lutego na spotkanie w Klubie Podróżnika z O. Pawłem Gałłą, SVD.

 

O. Paweł Gałła SVD - urodzony 27 czerwca 1972 w Złotowie.

W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i zawodową. W 1989 roku uzyskał dyplom czeladnika, jako wykwalifikowany ciastkarz-cukiernik. W 1990 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął roczny Postulat w Laskowicach Pomorskich. Po rocznym Nowicjacie powrócił w rodzinne strony, by kontynuować swoją edukację w Technikum Spożywczym w Krajence k/Złotowa i zdać maturę. W 1995 roku ponownie został przyjęty do Werbistów i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Nysie, które kontynuował w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 2002 roku. Po nich udał się na miejsce swego misyjnego przeznaczenia, na Madagaskar. W latach 2011-2013 odbył studia katechetyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu, który ukończył dyplomem licencjackim. W 2013 roku, podjął pracę w Polskiej Prowincji, w Werbistowskim Centrum Młodych TABOR.

Lubi grać na gitarze i uwielbia naukę o Aniołach…