Plakat wykładu

Wykład dr. Dominika Krysiaka z Delegatury IPN w Olsztynie z okazji zbliżającej się, 71. rocznicy zajęcia Braniewa przez Armię Czerwoną .
Historyk opowie o brutalnych praktykach Sowietów podczas zajmowania Warmii i Mazur w 1945 roku oraz o późniejszym okresie tworzenia komunistycznych rządów na tym terenie.