30 września, z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Pan Dawid Zagził z Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił wykład pt. „Armia Krajowa – siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego”.

 

W dwóch spotkaniach uczestniczyli uczniowie z braniewskich szkół: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Budowlanych.

Wykład wzbogaciła prezentacja multimedialna.