Na zdjęciu pani Józefa Kunc

17 lutego br. Józefa Kunc, żona nieżyjącego już Eugeniusza Kunca, Sybiraka, byłego przewodniczącego Koła Związku Sybiraków w Braniewie, opowiadała o wojennych i powojennych losach swojej rodziny Gierczyków ze wsi Kamionka na Białorusi. Wspominała również historię rodziny Kunców ze wsi Szutowa w woj. Lwowskim, która w lutym 1940 r. została wywieziona do Rosji, w okolice Irkucka, do pracy przy wyrębie tajgi.

Po wojnie obie rodziny osiedliły się w Gronowie kolo Braniewa. Tu poznali się i założyli rodzinę Józefa Gierczyk i Eugeniusz Kunc.

Na zdjęciu Pani Maria Danuta Szkutnik

Maria Danuta Szkutnik, emerytowana nauczycielka historii, Sybiraczka przed kamerą Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie.
Wojenna zsyłka na Sybir to w naszej społeczności temat wciąż żywy. Jest to historia wielu starszych i nieżyjących już braniewian, wtedy mieszkańców Kresów Wschodnich, którzy doświadczyli deportacji w głąb Rosji już na początku 1940 r.